Kontaktné informácie (vrátane účelu pre poukázanie podielu dane):

Názov: Združenie "MAGNA VIA"

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo:

Akademická 4
949 01 Nitra
Slovenská republika


e-mail: magnavia@magnavia.eu
web: www.magnavia.eu

IČO: 36105104


Bankové spojenie

č. účtu: 20177778/6500, Poštová banka, pobočka Nitra

Predseda a štatutárny zástupca združenia:

doc. Ing. Jozef Húska, CSc.
e-mail: jozef.huska@magnavia.eu
tel.: +421 (0)903 301 099

Členovia výboru združenia:

doc. Ing. Pavol Otepka, PhD.
podpredseda združenia, podnety a pripomienky k webstránke združenia Magna Via
e-mail: pavol.otepka@magnavia.eu

PhDr. Zdenka Srncová
tajomníčka združenia
e-mail: zdenka.srncova@magnavia .eu

prof. Ing. Pavel Hrubík, DrSc.
e-mail: pavel.hrubik@magnavia.eu

Mária Lietavová
PhDr. Imrich Hermann
Bc. Mária Lachkovičová
Ing. Zuzana Valocká
Ing. Jozef Garlík, PhD.

Členovia dozornej rady združenia:

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
predseda dozornej rady združenia
e-mail: miroslav.haban@magnavia.eu

Irena Števková
Dorota Póčová

altFor communication in English, please write to:

Assoc.Prof. Ing. Pavol Otepka, PhD.
e-mail: pavol.otepka@magnavia.eu


Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom nasledujúceho kontaktného formulára: